Predstavnici godina studija u Vijeću odsjeka

Klub K. proveo je izbore za predstavnike i zamjenike predstavnika godina studija u Vijeću odsjeka.

POPIS PREDSTAVNIKA GODINA:

preddiplomski:
1. godina: Veronika Mesić (veronikasays@gmail.com)
zamjenik: Antonio Filipović (antonio_filipović95@hotmail.com)
2. Sanja Šterk (sanja.sterk@gmail.com )
zamjenica: Matea Perica (perica.matea@gmail.com )
3. Ivana Mihaela Žimbrek (imzimbre@ffzg.hr) ,
zamjenica: Marta Šarčanin (portafon25@hotmail.com)

diplomski:
1. Hana Sirovica (hana.sirovica@gmail.com)
zamjenica: Barbara Gregov (bgregov1@gmail.com)
2. Martina Šerbo (martina.serbo@gmail.com)
zamjenica: Andrea Rudan (andrea.rudan@gmail.com )

Predstavnicima godina možete se obratiti za sve dileme i probleme koje imate u vezi sa studijem, te se informirati o svim obavijestima i odlukama Odsjeka.