Klub studenata komparativne književnosti

Klub studenata komparativne književnosti “K.” (skraćeno: klub K.) udruženje je studenata komparativne književnosti koji studiraju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Klub je osnovan s ciljem organiziranja i provođenja stručnih projekata, okupljanja i druženja studenata komparatistike, a posvećuje se i pitanjima brige o studentskom tijelu, kao i struci u suvremenom kontekstu.

Klub K. djeluje na prostoru Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Ivana Lučića 3). Sastanci kluba održavaju se nekoliko puta u semestru, ovisno o potrebi.

Klub K. provodi više stručnih projekata, među kojima je najznačajnije izdavanje Časopisa za književnu i kulturalnu teoriju “k.” i Časopisa za književnu praksu – Ka/Os-a, što su projekti s najduljom tradicijom u Klubu. Od 2013. godine Klub organizira i regionalnu studentsku konferenciju namijenjenu studentima komparatistike iz zemalja bivše Jugoslavije. Iste godine pokrenut je i izdavački projekt prijevoda recentnih teorijskih djela koji jednom godišnje objavljuje kritički prijevod suvremenih autora značajnih u komparatističkim okvirima, poput G.C.Spivak, Pascale Casanove i drugih.

Također, klub organizira i tribine, okrugle stolove i druženja, informira studente te provodi izbore predstavnika godina pri Odsjeku za komparativnu književnost.

Sekcije kluba K. su:

1. Uredništvo “k.”

2. Uredništvo Ka/Os-a

3. Urednički kolegij biblioteke K.

4. Organizacijski odbor konferencije

5. Kazališna sekcija

6. Sekcija za žurke i socijalizaciju

7. Ženska malonogometna reprezentacija

8. Web sekcija

U radu kluba mogu sudjelovati svi studenti komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao i ostali zainteresirani redovni studenti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U kalendarskoj godini 2014., odlukom Skupštine na izbornoj sjednici Kluba 14. veljače 2014., ovlaštenja za zastupanje kluba K. dodijeljena su predsjedništvu u sastavu:
Hana Sirovica (predsjednica)
Barbara Gregov (dopredsjednica)
Filip Štahan (tajnik)

Nadzorni odbor kluba K. u 2014. godini čine Marta Klarić, Andrea Kovač i Veronika Mesić.