Poziv na konferenciju u Beogradu u organizaciji Kluba 128

POZIV NA KONFERENCIJU
Savremena komparatistika u regionu: (re)kontekstualizacija
Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti 128
Poziv na konferenciju i prijavnica nalaze se u prilogu.
Poziv na konferenciju i prijavnica nalaze se u prilogu: