NATJEČAJ ZA RADOVE ZA 12. BROJ ČASOPISA “k.”

Uredništvo «k.», studentskog časopisa za književnost, književnu i kulturnu teoriju, raspisuje natječaj za objavu radova u 12. broju časopisa. Novi, dvanaesti broj časopisa, primarno je usmjeren na razmatranje suvremene komparatistike u regionalnom kontekstu. Broj će se baviti metodologijom komparativne književnosti na području zemalja bivše Jugoslavije – u pojedinim nacionalnim kontekstima i općenito u okviru regionalnog izučavanja književnosti.

Uz problematiku raznih aspekata pojedinih književnih polja (vlastitog i susjednih zemalja – Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije) i institucionalnog prelamanja disciplinarnih okvira književne povijesti i teorije, odnosno prije svega opće metodologije komparatistike na ovom području, usmjereni smo i na zajedničke književno-povijesne preokupacije. Objedinjenje ovih triju aspekata bavljenja komparatistikom u regionalnog kontekstu prvi je korak u pokušaju uspostavljanja regionalne platforme u okviru koje bi se ponovno adresirale zajednički književno-povijesni problemi kao i metodologija komparatistike, te otvorili novi aspekti regionalnog proučavanja književnosti. Studije o pojedinačnim autorima, te radovi koji se ne dotiču spomenutih tematskih okosnica neće biti razmatrani u ovom broju časopisa.

Posebno pozivamo studente komparativne književnosti i srodnih humanističkih i društvenih usmjerenja na području zemalja bivše Jugoslavije da se odazovu svojim radovima. Tražimo radove koji nisu prethodno objavljivani i dotiču se regionalnog proučavanja književnosti ili nekog od književnih polja zemalja bivše Jugoslavije, te zajedničkih književno-povijesnih, ali i metodoloških problema, uz osvrte na institucionalne uvjete proizvodnje znanja u okviru regionalnog proučavanja književnosti.

Radove, kao i pitanja u vezi s radovima možete slati na elektronsku adresu uredništva časopisa: k.casopis@gmail.com

Rok slanja: 01.09.2014.